Et Trygt Sted

Rusmidler

Tilbud til unge med rusmiddelproblemer og deres forældre

Det kan være svært at være ung. Man skal finde ud af hvem man er og hvad man vil. Man
udfordres i sine relationer til andre og man kan komme tvivl om, hvorvidt man er god nok.
Nogle unge opdager at rusmidler gør det lidt nemmere at være ung – i hvert fald på kort sigt. På lidt længere sigt kan der dog opstå nye problemer i form af, at man kan få svært ved at passe sin skole eller arbejde, det bliver sværere at omgås andre mennesker og ofte bliver ens forældre meget bekymrede.
Relationen mellem den unge og dennes forældre bliver udfordret. Forældrene bliver frustrerede
over at deres barns liv tager en forkert retning pga rusmidlerne og kan ikke forstå at den unge
ikke bare kan stoppe. Den unge ser formentlig rusmidlerne som løsningen på deres problem –
lige nu – og føler sig misforstået af sine forældre.

Jeg har været en del af et projekt der hed Ro på Rusen, som var et tilbud forankret i U-turn –
Københavns Kommunes tilbud til unge med rusmiddelproblemer. Her var jeg ude på
ungdomsuddannelser og tale med unge, som havde problemer med at passe deres skole pga
rusmidler.
Det var ofte unge, som endnu ikke selv havde erkendt, at de havde et problem. Deres
motivation for at komme til samtaler med mig var, at de slap for en skoletime. Gennem
samtalerne kom de unge dog ofte til at se anderledes på deres situation. De blev opmærksomme
på at rusmidlerne havde overtaget en stor del af deres liv og at ting de før havde været glade for
– fx sport eller tidligere gode venner – var gledet ud af deres liv.
De blev opmærksomme på, hvilke konsekvenser det kunne få for dem, hvis de fortsatte deres
liv på samme måde.
Forældrenes bekymring for dem fyldte ofte meget. Unge mennesker vil faktisk meget gerne
gøre deres forældre glade. Ofte var de irriterede på deres forældre, fordi de oplevede, at de altid
spurgte ind til rusmidlerne og kritiserede dem for at bruge dem.

I arbejdet med de unge er det vigtigt at inddrage forældrene.
I samtaler med både forældre og den unge, oplever jeg, at forældre opnår en mere nuanceret
forståelse af den unges problemer. Det er sjældent kun rusmidlet, der er problemet. Desuden får
den unge en forståelse for sine forældres følelser og hvorfor de reagerer, som de gør.
Ofte vil disse samtaler føre til en anderledes kommunikation i hjemmet og en anden måde at
være sammen på, som vil være med til at genopbygge fortroligheden mellem den unge og
forældrene.
Det kan være svært at få den unge til at henvende sig til et af de etablerede tilbud for at få hjælp
til et rusmiddelproblem, som de måske endnu ikke selv har erkendt.
Jeg tilbyder samtaler med den unge enten hos mig eller i hjemmet. Når jeg har lært den unge
lidt at kende – typisk efter 3-5 samtaler tages en fælles samtale, hvor forældrene deltager og vi
lægger en plan for om forløbet skal fortsætte, afsluttes eller om der måske er et alternativt
tilbud, som vil være relevant. Jeg har arbejdet i kommunalt regi i Københavns Kommune i
mange år og kender derfor mange af de tilbud, der er til unge.

Tilbud til voksne med rusmiddelproblemer
Dette tilbud er til dig, der har et forbrug af rusmidler, som du synes har taget overhånd.
Jeg tilbyder individuelle samtaler mhp at reducere eller helt stoppe dit rusmiddelforbrug.
Sammen undersøger vi hvad rusmidlerne gør for dig – på godt og ondt.
Jeg hjælper dig med at finde alternative handlingsmuligheder, når trangen til rusmidler opstår.
Rusmidler står sjældent alene. Sammen undersøger vi, om der er bagvedliggende
problematikker, som du har brug for at håndtere på en anden måde end ved brug af rusmidler.

Tilbud til pårørende
Det er svært at være pårørende til et menneske, der har problemer med rusmidler. Man bruger
meget energi på at bekymre sig og forsøge at hjælpe. Ofte glemmer man sine egne behov i
processen. Fordi man har mange følelser for den person, der har problemet med rusmidler, kan
det være svært at agere hensigtsmæssigt i forhold til denne. Jeg hjælper dig til at finde nye
måder være i det på.

Tilbud til skoler
Dette tilbud er til folkeskoler eller ungdomsuddannelser, hvor I oplever, at nogle elever har et forbrug af rusmidler, der påvirker deres skolegang negativt.

Jeg tilbyder samtaler med enkelte elever i forhold til at ændre på deres rusmiddelvaner og
fastholde dem på skolen. Desuden tilbyder jeg at komme ud på skolen og lave en dialog med hele klassen om brug af rusmidler
generelt og hvordan de bedst hjælper en kammerat, der har fået et problem.
Jeg tilbyder også undervisning til vejledere og lærere eller andet personale, der har kontakt til
unge med rusmiddelproblematikker. Undervisningen handler om hvordan man bedst taler med
de unge om problemet og hjælper dem til at gøre noget andet